Vrtic Deciji Osmeh

Tim

01 Milica Vuksanovic - vlasnik ustanove

Milica Vuksanović
osnivač i generalni direktor

02 Aleksandra Hajdukovic

Aleksandra Hajduković
medicinska sestra – vaspitač

03 Anja Nedeljkovic

Anja Nedeljković
medicinska sestra – vaspitač

04 Biljana Tripkovic

Biljana Tripković
medicinska sestra – vaspitač

05 Dunja Djurdjevic

Dunja Đurđević
strukovni vaspitač

06 Dusanka Anicic

Dušanka Aničić
kuvarica

07 Ivana Nikolic

Ivana Nikolić
strukovni vaspitač

08 Jovana Andric

Jovana Andrejić
strukovni vaspitač

09 Jovana Spasojevic

Jovana Spasojević
strukovni vaspitač

10 Katarina Sekularac

Katarina Šekularac
spremačica

11 Ljiljana Delic

Ljiljana Delić
medicinska sestra – vaspitač

12 Nebojsa Cvetkovic

Nebojša Cvetković
izvršni direktor

13 Sandra Obradovic

Sandra Obradović
strukovni vaspitač

14 Slobodanka Pjevic

Slobodanka Pjević
medicinska sestra – vaspitač

15 Snezana Boskovic

Snežana Bošković
medicinska sestra – vaspitač

16 Tanja Mijacic

Tanja Mijačić
strukovni vaspitač

17 Teodora Stanic

Teodora Stanić
strukovni vaspitač

18 Vesna Stojanovic

Vesna Stojanović
strukovni vaspitač
specijalista za pripremni predškolski program
spoljni stručni saradnik